SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

31.05.2017 Wykład prof. Stanisława Achremczyka pt. "Rozwój idei samorządności w Polsce" Działania RODM Olsztyn

Wykład prof. Stanisława Achremczyka służył ukazaniu kwestii rozwoju idei samorządności w Polsce. Prelegent wskazał na źródła kształtowania się samorządności w naszym kraju, widoczne w średniowiecznych, instytucjonalnych formach gospodarczych (cechy).

Następnie odniósł się do funkcjonowania izb samorządowych w okresie porozbiorowym oraz prób podejmowanych przez instytucje państwowe, w celu utworzenia polskiego samorządu od podstaw.

Profesor szerzej omówił również zapisy i znaczenie ustawy konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1935 r., która była wyrazem upodmiotowienia ustrojowego samorządu w II Rzeczpospolitej. Na zakończenie mówca podkreślił, iż samorządność spaja interesy społeczeństwa z interesami państwa oraz kształtuje ważne aspekty kultury obywatelskiej.