SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

31.05.2017 Wykład dr hab. Ryszarda Tomkiewicza pt. "Ułomna samorządność Polski Ludowej (Warmia i Mazury 1945-1990) w kontekście współczesności" Działania RODM Olsztyn

Prelegent, dr hab. Ryszard Tomkiewicz rozpoczął swój wykład od przytoczenia badań dotyczących samorządności, prowadzonych po 1989 r. Następnie omówił podział administracyjny oraz funkcjonowanie organów samorządowych w województwie warm.-maz. w okresie powojennym.

Ukazał zadania Rad Narodowych oraz wskazał na opóźniony rozwój organów ogólnych, wykonawczych i prawodawczych w naszym regionie. W dalszej części wykładu mówca odniósł się do zmian wprowadzonych uchwałą z 20 marca 1950 r. oraz podkreślił ograniczone możliwości działalności radnych. Zwrócił uwagę również na fakt, iż do 1954 r. nie przeprowadzano wyborów administracji lokalnej w Polsce (obowiązywało "typowanie" z partii). Spotkanie podsumowano w formie dyskusji nad warunkami funkcjonowania samorządów w Polsce w dobie współczesnej.