SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

11.05.2017 Wykład dr Stanisława Gorczycy pt. "Sytuacja mniejszości polskiej na Litwie po rozpadzie Związku Radzieckiego" Działania RODM Olsztyn

Spotkanie zorganizowane wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej w ramach cyklu: "Czwartki Wileńskie". Wykład wygłosił dr Stanisław Gorczyca, doświadczony samorządowiec, poseł na Sejm oraz senator, członek Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Polskiej Grupy Międzyparlamentarnej, obecny Sekretarz Miasta Olsztyn.

Prelegent przedstawił sytuację mniejszości polskiej na Litwie w ostatnim trzydziestoleciu (w odwołaniu do kwestii politycznych, gospodarczych, oświatowych i kulturalnych), podzielił się osobistymi doświadczeniami w obszarze prowadzonej działalności międzynarodowej oraz zaprezentował materiały ilustracyjne i statystyczne z zakresu dotychczasowych działań Rządu Polskiego, podejmowanych w ramach budowania wzajemnych relacji polsko-litewskich.