SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

08.05.2017 Wykład dr Tomasza Glinieckiego pt. "Personalizacja mitów wojennych po ofensywie Armii Czerwonej na Prusy Wschodnie w 1945 r." Działania RODM Olsztyn

W ramach obchodów 72 rocznicy zakończenia II wojny światowej, w budynku Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie odbyło się spotkanie poświęcone kwestii budowania fałszywego obrazu historii przez państwo sowieckie, w trakcie i po zakończeniu działań wojennnych Armii Czerownej na terenach Prus Wschodnich.

Wykład wygłosił dr Tomasz Gliniecki z Elbląga. Prelegent przedstawił liczne przykłady nieprawdy ukazanej w rosyjskiej prasie, kronikach filmowych i dokumantach źrodłowych oraz mechanizmy manipulacji stosowane przez stonę rosyjską. Podkreslił również potrzebę "odkłamywania" historii poprzez prowadzenie badań nukowych. Spotkanie zakończyła debata nad losami prawdziwcyh i wykreowanych bohaterów rosyjskich oraz nad domniemanymi sukcesami wojennymi Armii Czerwonej.