SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

27.04.2017 Uroczysta inauguracja działalności Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Olsztynie Działania RODM Olsztyn

W dniu 27 kwietnia 2017, w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, odbyła się uroczysta inauguracja działalności Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Olsztynie, prowadzonego przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska". Ważnym momentem uroczystości było symboliczne otwarcie Ośrodka w Olsztynie przez wiceministra Spraw Zagranicznych Jana Dziedziczaka, który przeciął wstęgę oraz złożył podpis na specjalnej tablicy. To samo uczynili następnie partnerzy projektu i wykładowcy uczestniczący w konferencji.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski wicewojewoda warmińsko – mazurski Sławomir Sadowski, Rektor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego prof. dr hab. Ryszard J. Górecki, Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, Prezes Radia Olsztyn Leszek Sobański, Burmistrz Miasta Ostróda Czesław Najmowicz, a także studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i uczniowie olsztyńskich szkół średnich.W trakcie konferencji inaugurującej działalność RODM w Olsztynie pt. "Polityka historyczna i jej znaczenie dla budowy wizerunku Polski na arenie międzynarodowej", wiceminister Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak podkreślił rolę i znaczenie Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej oraz dyplomacji historycznej w obszarze tworzenia pozytywnego wizerunku Polski za granicą. W pozostałych wystąpieniach prelegenci omówili różnorodne kwestie dotyczące strategii polityki historycznej państwa. Podkreślili m.in. potrzebę promowania historii Polski za granicą oraz zaakcentowali znaczącą rolę szkół, samorządów, mediów i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityki historycznej i kształtowania tożsamości lokalnej.W ramach uroczystej inauguracji działalności RODM w Olsztynie odbyła się również konferencja prasowa z udziałem mediów regionalnych. Dyskusję nt. "Zadania istota sieci Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej" poprowadziła Rzecznik Prasowa Urzędu Wojewódzkiego – Bożenna Ulewicz.