SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

27.04.2017 Wykład prof. Przemysława Dąbrowskiego pt. "Fundamenty myśli polityczno-prawnej Tadeusza Wróblewskiego: moralność, krajowość i prawo" Działania RODM Olsztyn

W dniu 27 kwietnia br. odbyło się pierwsze z cyklu "Spotkania Wschodznie". Wykład poświęcony życiu i przemyśleniom polityczno-prawnym Tadeusza Wróblewskiego wygłosił prof. Przemysław Dąbrowski z UWM w Olsztynie.Prelegent zwrócił szczególną uwagę na proces kształtowania się poglądów politycznych omawianego autora: od fascynacji ideą socjalistyczną, przez krótką współpracę z bolszewikami aż po wspieranie niepodległej Litwy. Podkreślił również zasługi Wróblewskiego w obszarze propagowania pokojowego współistnienia Białorusinów, Litwinów i Polaków.

Po wykładzie odbyła się dyskusja z udziałem pracowników Zakładu Badań Wschodnich OBN (prof. M. Jackiewicz, mgr P. Bojarski) oraz zaproszonych gości (prof. Maria Nagięć).