SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

13.04.2017 Wykład dr Marcina Wakara pt. "Stan i formowanie się inteligencji Polskiej na Litwie po 1945 roku" Działania RODM Olsztyn

W dniu 14 kwietnia br. wraz z Ośrodkiem Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie zorganizowaliśmy spotkanie poświęcone przybliżeniu kwestii rekonstrukcji inteligencji polskiej na Litwie po 1945 r.

W trakcie seminarium, w ramach wprowadzenia, dr Marcin Wakar omówił sytuację polskiej inteligencji w czasach powojennych na ziemiach litewskich oraz czynniki wunkujące odrodzenie elity polskiej na tych terenach.W drugiej części spotkania prelegent przedstawił cel i główne założenia oraz przebieg i organizację swoich badań przeprowadzonych w 2011 r. Prelegent podkreślił również rangę dokonań państwa polskiego w zakresie wsparcia rozwoju ludności polskiej na Litwie w czasach współczesnych.

Spotkanie zakończyła dyskusja służąca wymianie poglądów i udzieleniu odpowiedzi na pytania uczestników.