SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

10.04.2017 Wykład prof. Stanisława Achremczyka pt."Ignacy Krasicki - nie tylko literat" Działania RODM Olsztyn

10 kwietnia br., w siedzibie Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie, odbył się wykład prof. Stanisława Achremczyka pt. "Ignacy Krasicki - nie tylko literat".

W trakcie wystąpienia Pan Profesor omówił wybrane publikacje dotyczące I. Krasickiego oraz przedstawił życie i dokonania biskupa, podkreślając jego zaangażowanie zarówno w działalność administracyjną, kulturową i pisarską jak i zasługi w zakresie krzewienia patriotyzmu i zachowania polskości na Warmii w okresie zaborów.

Po zakończonej prelekcji miała miejsce dyskusja oraz prezentacja najnowszej książki prof. Achremczyka.

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za przybycie.