SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

31.03.2017 Spotkanie ws. powstającego RODM Olsztyn Działania RODM Olsztyn

Wojewoda Artur Chojecki spotkał się z nowym prezesem Stowarzyszenia Wspólnota Polska Panem Dariuszem Piotrem Bonisławskim. Rozmawiano o Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej powstającym z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Założeniem projektu jest udział w realizacji programów informacyjno-edukacyjnych MSZ o charakterze warsztatowo-wykładowym, których będą służyć podniesieniu wiedzy i kompetencji w zakresie tematyki związanej z priorytetami polskiej polityki zagranicznej. Ośrodki będą organizować debaty, konferencje regionalne z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego oraz innych partnerów lokalnych, promując następujące zagadnienia:

a) wkład Polski w budowanie nowego ładu europejskiego po 1989 roku;
b) polski wkład w rozwój cywilizacyjny i kulturowy Europy oraz polskich uczonych, odkrywców i inżynierów w osiągnięcia cywilizacji zachodniej i rozwój technologiczny świata;
c) wkład Polaków w ratowanie Żydów w okresie niemieckiej okupacji Polski w czasie II wojnie światowej;
d) międzynarodowe działania Polski na rzecz demokratyzacji, dialogu międzykulturowego oraz umacniania społeczeństwa obywatelskiego;
e) rozwój polskich miast w aspekcie społeczno-ekonomicznego rozwoju kraju i budowania wizerunku Polski za granicą poprzez ich relacje z partnerami zagranicznymi.

Wojewoda warmińsko-mazurski będzie partnerem w realizowaniu projektu. Podczas spotkania Artur Chojecki i Dariusz Bonisławski omawiali kwestie dotyczące współpracy. Mówiono o planowanych najbliższych konferencjach i debatach m.in. z udziałem wiceministra Jana Dziedziczaka ( MKiDN ).

Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska zaprosił również wojewodę na kolejną edycję Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych, który odbędzie się w Olsztynie i Ostródzie w dniach 1 - 4 czerwca br. Swój udział zapowiedziała również Pani minister Anna Zalewska ( MEN ).


Źródło: O spotkaniu UW Olsztyn